Khám sức khỏe người cao tuổi

Theo số lượng thống kê của Tổng cục dân số, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn “dân số già” vào năm 2017. Dự báo đến năm 2020, số lượng người cao tuổi ở nước ta sẽ trên 11 triệu

Chi tiết »
khám sức khỏe cho người lao động

Khám sức khỏe tuyển dụng

Thực hiện thông tư số 13/2007/TT-BYT Ngày 21/11/2007 của Bộ y tế về việc khám sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển, khám sức khỏe tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe theo yêu cầu là

Chi tiết »