Điểm các bệnh dân văn phòng

Điểm bệnh dân văn phòng thường gặp

Người làm việc văn phòng lúc nào cũng bảnh bao, phòng làm việc sạch sẽ, lại không phải dãi nắng dầm mưa hay thức khuya dậy sớm, bê vác nặng…

Ðó là công việc mà không ít người ao ước.

Chi tiết »